проект Среќко Пужалка бр. 52, Ченто

Локација: Среќко Пужалка бр. 52, Ченто
Станови:8
Изведен објект:2020
Види повеќе

проект Тетовска бр. 40, Центар

Локација:Тетовска бр. 40, Скопје
Станови:16
Изведен објект:2020
Види повеќе