fbpx
31 мај 2019

Архитект Ѓоко Динев

Ја користам можноста и ја поздравувам иницијативата на фирмата Пандев ДОО Скопје да своите градби ги презентира на интернет страна која ќе биде достапна за секој. Со фирмата Пандев ДОО Скопје, имам соработка од средината на 2000 година кога за прв пат направи смел чекор во полето на инвестирање во станбени згради и тоа на територијата на општина Центар во Скопје, каде во принцип е потребно многу храброст и трпение за да се задоволат сите административни барања како и барањата на поранешните сопственици на градежните парцели за да се отпочне со градба на објект. Бев ангажиран како архитект-проектант и се сметам за одговорен за сите објекти кои се инвестирани од страна на фирмата Пандев. Објектите кои ги испроектирав заедно со мои колеги во проектантското биро Аура Инвест, подоцна Аура Проект, се карактеризираа со посветеност кон барањата на инвеститорот но и претпоставените потреби и барања на идните купувачи на станбените единици во објектите што резултираше со нивна прифатеност од страна на купувачите во секој поглед: функционалност, површина, естетика, ентериерни можности па се до физибилност. Пред се внимавав на потребите на семејствата кои би живееле во станбените единици, но и на барањата на инвеститорот. Инвеститорот пак морам да забележам дека максимално ги следеше моите препораки во секој поглед, така да сите објекти се изведени во планираниот временски рок, сите станари добија станови какви што очекуваа и по цена и по квалитет. Фирмата Пандев ДОО Скопје, при реализација на објектите внимава на запазување на сите процедури согласно Законот за Градење што резултира со непреченост во реализацијата на објектите. Сите објекти се изведени според важечки прописи и стандарди, односно во целост согласно Основните проекти што претставува реткост во денешнината да инвеститорот не потпадне под влијание на комерцијалниот притисок за заштеда во материјали и на штета на квалитетот на објектот. Нашата соработка се' уште трае и се надевам нема да ги изневерам барањата на Пандеви како инвеститори и во иднина